Tancování pro děti

Už od roku 2014 pomáháme vašim dětem najít radost z tance, zlepšit jejich pohybový slovník, fyzičku, najít nová přátelství a hlavně zažít spoustu veselých zážitků.
Tanenční kroužek

Proč přihlásit vaše dítě na taneční kroužek?

sportovní aktivita

Zlepší svůj pohybový slovník

Rozvine své pohybové dovednosti i cítění hudby a rytmu. Zlepší si držení těla a jeho pohyby dostanou ladnost.

děti s balónem

Zlepší si svoji fyzickou zdatnost

Při tanci protáhne a posílí komplexně celé tělo, objeví radost z tance a získá pozitivní vztah k zdravému pohybu.

primabalerína

Objeví svoji kreativitu

Vyzkouší si různé taneční styly, objeví vlastní výrazové prostředky, vyzkouší si vymyslet vlastní choreografii.

Rytmus - taneční kroužek

Rozvine své cítění hudby a rytmu

Rozvine své pohybové dovednosti i cítění hudby a rytmu. Zlepší si držení těla a jeho pohyby dostanou ladnost.

taneční styly - kroužek Brno

Vyzkouší si několik tanečních stylů

V kroužku si dítě vyzkouší několik tanenčních stylů od baletu přes irský tanec až po flamenco. Samo tak zjistí, který styl ho baví nejvíce.

Tanec na veřejnosti

Trénink vystupování na veřejnosti

Všechny kroužky směrují k závěrečnému vystoupení na velkém pódiu, kde si vaše dítě vyzkouší jaké to je vystupovat před lidmi.

Jak probíhá tancování pro děti?

Výuka je vedena k pololetní taneční ukázce pro rodiče, odehrávající se v rámci lekce a na konci školního roku k závěrečnému vystoupení v kulturním domě či divadle. Součástí závěrečného vystoupení je i generální zkouška.

Program tanečního kroužku

  • Hravá rozcvička
  • Protažení s důrazem na zvýšení flexibility a mobility
  • Základní baletní a gymnastické prvky
  • Trénování choreografií
  • Pohybové hry
  • Prostor pro improvizaci a pohybovou kreativitu

VYBERTE SI SVŮJ KROUŽEK.

Kde a kdy kroužky probíhají

AKA studio, Dominikánská 11, mapa

SVČ Lužánky

Pro koho je kroužek určený

Nejmenší tanečníci: Děti 3,5-5 let

Malí tanečníci: Děti 4-5 let

Větší tanečníci: Děti 6-9 let

Taneční kroužek pro velké děti: Pro děti 9-13 let

Cena tanečního kroužku

od 120 Kč/lekce
Cena se liší u 45 minutový a 60 minutových lekcí

Ukázka z lekce tancování pro děti

Lektorka tanečního kroužku

Adéla Jaworek

Adéla Jaworek

Lektorka tance

Bc. Adéla Jaworek je certifikovaný Trenér tanečních sportů/Taneční mistr. Tanci se věnuje od svých čtyř let, absolvovala taneční obor na ZUŠ Smetanova, v Brně.
Později navštěvovala např. kurzy baletu pro dospělé v taneční škole I.V. Psoty při Národním divadle v Brně nebo se věnovala současnému tanci (contemporary dance). Objevila také kouzlo flamenca a ráda některé prvky tohoto tanečního stylu přidává i do svých lekcí.

Co říkají rodiče na náš taneční kroužek?

Jste úžasná lektorka a s děti to umíte. Na tanečky jste za mě v Brně nejlepší volba. Jsem ráda, že jsme vás poznali.

maminka Anežky

Má dcera Ester navštěvuje kroužek u Adélky již třetím rokem a je v něm moc spokojená. Tancování s Adélkou jí baví a přináší radost, a to je pro mne nejdůležitější. Adélka vede kroužek velmi zodpovědně a profesionálně s důrazem na správnou technickou průpravu k tanci. Zároveň však oplývá spoustou nápadů a kreativních zpestření, aby to dětem předávala zábavnou a nenásilnou formou. Její závěrečná vystoupení, která jsou završením celoročního snažení jsou nejen krásná a dojemná pro rodiče, ale také velmi kvalitně zpracována i pro objektivního diváka. Děti jsou vždy plny pozitivních dojmů a velkého pocitu zadostiučinění, které jsou odměnou za čas a úsilí stráveném na jejich tvoření. Myslím, že do kroužku Tancování s Adélkou bude Esterka docházet ještě několik let a jen tak se této aktivity nevzdá.

maminka Esterky

Dcera chodí k Adélce na taneční kurzy už snad šest let. Líbí se mi, že Adélka dokáže kurzy přizpůsobovat dětem různého věku a pokročilostí, takže dceru kurzy stále baví a chodí tam ráda. Těším se na dalších (aspoň) šest let!

maminka Sáry

Naše dcera začala u Adélky tancovat ve svých necelých 4 letech. Do kroužku se vždycky těší. Stojí nám za to za tancováním s Adélkou dojíždět z okrajové části Brna do centra města. Líbí se nám, že to není "jen" zaplácnutí odpoledního času, ale že se děti v kroužku učí koordinaci, zlepšuje se jejich fyzička, zvyšuje se jejich cit pro hudbu i schopnost vzájemně spolupracovat a pomáhat si. Z Adélčina přístupu je znát, že má děti ráda, komunikuje s nimi respektem. Adélka je profesionální, svědomitá a přátelská. Na konci školního roku se koná taneční představení ve velkém stylu. Je to krásné zakončení celoroční práce všech dětí i Adélky. Choreografie jsou originální, Adélka je vymýšlí sama, na míru dané skupince tanečníků.

maminka Miriam

Přehled tanečních kroužků pro děti

Nejmenší tanečníci
Děti 3,5-5 let

Lekce je hravá, činnosti se rychle střídají, učíme se základní pohybové dovednosti, říkanky s pohybovým a rytmickým doprovodem, jednoduché tanečky. Zlepší si vnímání hudby a rytmu a vyzkouší si i jiný kolektiv dětí než je ve školce.

Středa – 15:00-15:45 (45 minut).
Cena za I. pololetí je 2280 Kč (19 lekcí).
Cena za II. pololetí je 1920 Kč (16 lekcí).

Malí tanečníci
Děti 4-5 let

Pro předškolní děti nabízíme delší, šedesátiminutovou lekci. Děti si vyzkouší základní baletní protažení, posílí celé tělo v zábavných cvičeních a hrách. Nechybí veselé říkanky a tance, které předvedeme na závěrečném vystoupení rodičům. Podporujeme v dětech tvořivost a objevování vlastních tanečních gest a výrazových prostředků.
Kroužek je vhodný pro začátečníky, ale i pro děti, které kroužek navštěvovaly v předchozím školním roce. Na ně jsou kladeny větší nároky, snažíme se o zlepšení a dotažení cviků a tanečních pohybů.

Středa – 16:00-17:00 (60 minut).
Cena za I. pololetí je 2660 Kč (19 lekcí).
Cena za II. pololetí je 2240 Kč (16 lekcí).

Větší tanečníci – volná místa
Děti 6-9 let

Školní děti si vyzkouší základní baletní prvky a baletní protažení, komplexně posílíme tělo, aby bylo silné a pružné. Seznámí se s různými tanečními styly – balet, lidový tanec, moderní tanec a nacvičené choreografie předvedeme na závěrečném vystoupení. Chybět nebudou hry a improvizace – rozvíjení vlastní kreativity a sebevyjádření. V lekcích pracujeme neustále s hudbou, trénujeme cítění rytmu a dynamiky.
Kroužek je vhodný pro začátečníky, ale i pro děti, které kroužek navštěvovaly v předchozím školním roce. Na ně jsou kladeny větší nároky, snažíme se o zlepšení a dotažení cviků a tanečních pohybů.

Středa – 17:00-18:00 (60 minut).
Cena za I. pololetí je 2660 Kč (19 lekcí).
Cena za II. pololetí je 2240 Kč (16 lekcí).

SVČ Lužánky, Lidická 1880

Taneční kroužek pro nejmenší
Děti 3,5-5 let

Taneční kroužek rozvíjí pohybové dovednosti dětí, naučí je vnímat hudbu a rytmus. Pomáhá zlepšovat jejich pohybovou škálu.
Děti se naučí jednoduché choreografie v různých tanečních stylech, základy baletní techniky a taneční gymnastiky. Učíme se pomocí pohybových her, písniček a říkadel.
U dětí chceme především podnítit lásku k tanci a vzbudit jejich vlastní pohybovou kreativitu.

Čtvrtek – 14:30-15:15 (45 minut).
Více informací a přihlášku naleznete na webu Lužánek.

Taneční kroužek pro děti
Děti 6-9 let

Školní děti si vyzkouší základní baletní prvky a baletní protažení, komplexně posílíme tělo, aby bylo silné a pružné. Seznámí se s různými tanečními styly – balet, lidový tanec, moderní tanec a nacvičené choreografie předvedeme na závěrečném vystoupení. Chybět nebudou hry a improvizace – rozvíjení vlastní kreativity a sebevyjádření. V lekcích pracujeme neustále s hudbou, trénujeme cítění rytmu a dynamiky.
Kroužek je vhodný pro začátečníky, ale i pro děti, které kroužek navštěvovaly v předchozím školním roce. Na ně jsou kladeny větší nároky, snažíme se o zlepšení a dotažení cviků a tanečních pohybů.

Čtvrtek – 15:30-16:30 (60 minut).
Více informací a přihlášku naleznete na webu Lužánek.

SVČ Lužánky, Solniční 12

Taneční kroužek 5
Pro děti 10-12 let

Účastníky čekají už náročnější cviky – základy baletu, skoky a točky, ale také krásné choreografie v různých tanečních stylech od klasického tance přes výrazový tanec až po moderní.
Budeme se společně učit improvizovat a vyjádřit pohybem své emoce.
Pondělí – 15:00-16:00 (60 minut).
Více informací a přihlášku naleznete na webu Lužánek.

Taneční kroužek pro děti na I. stupni 
Děti 6-9 let

Školní děti si vyzkouší základní baletní prvky a baletní protažení, komplexně posílíme tělo, aby bylo silné a pružné. Seznámí se s různými tanečními styly – balet, lidový tanec, moderní tanec a nacvičené choreografie předvedeme na závěrečném vystoupení. Chybět nebudou hry a improvizace – rozvíjení vlastní kreativity a sebevyjádření. V lekcích pracujeme neustále s hudbou, trénujeme cítění rytmu a dynamiky.
Kroužek je vhodný pro začátečníky, ale i pro děti, které kroužek navštěvovaly v předchozím školním roce. Na ně jsou kladeny větší nároky, snažíme se o zlepšení a dotažení cviků a tanečních pohybů.

Pondělí – 16:00-17:00 (60 minut).
Více informací a přihlášku naleznete na webu Lužánek.

F. A. Q.

Proč by mělo moje dítě tancovat?

Rozvine své pohybové dovednosti i cítění hudby a rytmu. Při tanci protáhne a posílí komplexně celé tělo, vyzkouší si různé taneční styly, objeví vlastní výrazové prostředky, má možnost vyzkoušeti si vystupování před lidmi a navázat přátelství s dětmi v jiném než školním kolektivy.
Zlepší si držení těla a jeho pohyby dostanou ladnost. V neposlední řadě objeví radost z tance a získá pozitivní vztah k zdravému pohybu.

Bude se mému dítěti v kroužku líbit?

Za celých 10 let, co učíme děti tancovat, jsme nezažili, že by se někomu v kroužku nelíbilo, i tak nabízí ukázkovou lekci zdarma.

Musí být moje dítě pohybově nadané?

Není žádnou překážkou, pokud dítě nikdy nechodilo do taneční přípravky a nemá žádnou zkušenost s tancováním.

Nebude to na mé dítě moc?

V každém kroužku přizpůsobujeme jednotlivé cviky individuálním schopnostem jedince. Hlavní je radost z pohybu, nikoli výsledky.

Moje dítě není moc pružné.

Není se čeho bát. Posilování, taneční figury i strečing vždy uzpůsobíme úrovni tanečnice/tanečníka.

Taneční kroužek Brno

Zkušební lekce tanečního kroužku

8 + 8 =