Přihlášením do jakéhokoliv kurzu stvrzujete, že jste se s našimi základními pravidly seznámili a souhlasíte s nimi. Děkujeme předem za pochopení a zároveň Vás žádáme o přečtení.

1) Vaše přihláška do kurzů je závazná. Pokud se z vážných důvodů nebudete moci kurzu, taneční soboty či tábora zúčastnit, dejte nám to prosím co možná nejdříve vědět – telefonicky, emailem.
Přihláška je platná až po obdržení platby, splatnost je uvedena v přihlášce.

2) Pokud přihlášku zrušíte týden před zahájením kurzu, či příměstského tábora, odečítá se storno poplatek 50% z ceny kurzu, později 100% ceny kurzu. Po zahájení kurzu či tábora se kurzovné nevrací. Zahájením kurzu se rozumí datum první lekce. Výjimku lze přiznat pouze ve vážných odůvodněných případech (např. onemocnění nebo zranění. Tyto případy je nutné nahlásit bez prodlení, nelze je nárokovat zpětně až po skončení kurzu, či tanečního tábora.

V případě taneční soboty se odečítá storno poplatek 50% z ceny kurzu při zrušení přihlášky týden před akcí. Při zrušení přihlášky den před akcí se poplatek nevrací.

3) Docházka do kurzu je zájmem jeho účastníků, nenavštívené lekce nemohou být z kurzovného odečítány. Pokud na nějakou hodinu nemůžete přijít, můžeme Vám nabídnout náhradní hodiny v jiných kurzech naší taneční školy (netýká se kurzů pod SVČ Lužánky). Náhrada kurzů je možná pouze v příslušném semestru, pro který má účastník uhrazené kurzovné. Nenahrazené lekce není možné přesouvat do dalších semestrů či ročníků. Na poskytnutí náhradních termínů však nevzniká přihlášením do kurzu nárok, provozovatel taneční školy může počet poskytnutých náhrad a míst regulovat podle kapacity kurzů a dalších provozních důvodů.

4) Účastníci a jejich doprovod jsou povinni respektovat provozní řád sálu a přilehlých prostor.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji souhlas se zpracováním údajů provozovateli tanečního kurzu, tábora či taneční soboty, aby zpracovával osobní údaje obsažené v elektronické přihlášce, konkrétně:
– jméno přihlašovaného účastníka,
– datum narození přihlašovaného účastníka,
– jméno zákonného zástupce nezletilého dítěte,
– telefonní a e-mailové spojení na zákonného zástupce dítěte,
– zdravotní stav účastníka.
Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.
Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění kurzu, taneční soboty či tanečního tábora, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem.
Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.

Fotografie z kurz či krátký videozáznam budou uveřejněny na webových stránkách či sociálních sítích k propagačním účelům. Budete-li mít zájem, fotky Vám zašleme.
Odesláním přihlášky souhlasíte s podmínkami.