Chcete své dítě zapsat do tanečního kroužku, ale nevíte, který je pro něj ten nejvhodnější? Pomůžeme vám s výběrem.

Děti od 3,5 do 5 let

Lekce je hravá, činnosti se rychle střídají, učíme se základní pohybové dovednosti, říkanky s pohybovým a rytmickým doprovodem, jednoduché tanečky. Zlepší si vnímání hudby a rytmu a vyzkouší si i jiný kolektiv dětí než je ve školce.

Doporučujeme Taneční kroužek pro nejmenší obsazeno
čtvrtek 14:30-15:15 (45 minut),
SVČ Lužánky, Lidická 1880 v Brně.
Více informací a přihláška na webu Lužánek.

Doporučujeme Nejmenší tanečníci
– středa 15:00-15:45 (45 minut),
– Dominikánská 11 v Brně.
Cena za I. pololetí je 1600 Kč (16 lekcí).
Přihláška. Přihlášení je závazné! Storno podmínky naleznete v přihlášce.
Pokud si chcete vyzkoušet pouze ukázkovou lekci, nevyplňujte přihlášku, ale napište mi na jaworek.adela@gmail.com.
Podívejte se na ukázkovou lekci v kostce!

První pololetí začíná 14. září 2022 a končí 25. ledna 2023.

Děti od 4 do 5 let

Pro předškolní děti nabízíme delší, šedesátiminutovou lekci. Děti si vyzkouší základní baletní protažení, posílí celé tělo v zábavných cvičeních a hrách. Nechybí veselé říkanky a tance, které předvedeme na závěrečném vystoupení rodičům. Podporujeme v dětech tvořivost a objevování vlastních tanečních gest a výrazových prostředků.

Doporučujeme Taneční kroužek – Malí tanečníci – obsazeno
Kroužek je vhodný pro začátečníky, ale i pro děti, které kroužek navštěvovaly v roce 2021/2022. Na ně jsou kladeny větší nároky, snažíme se o zlepšení a dotažení cviků a tanečních pohybů.
středa 16:00-17:00 (60 minut),
Dominikánská 11 v Brně.
Cena za I. pololetí je 2080 Kč (16 lekcí).
Kroužek je již obsazen, přijímáme náhradníky. Pokud mezi ně chcete být zařazeni, napište na jaworek.adela@gmail.com

Děti od 6 do 9 let

Školní děti si vyzkouší základní baletní prvky a baletní protažení, komplexně posílíme tělo, aby bylo silné a pružné. Seznámí se s různými tanečními styly – balet, lidový tanec, moderní tanec a nacvičené choreografie předvedeme na závěrečném vystoupení. Chybět nebudou hry a improvizace – rozvíjení vlastní kreativity a sebevyjádření. V lekcí pracujeme neustále s hudbou, trénujeme cítění rytmu a dynamiky.

Doporučujeme Taneční kroužek – Větší tanečníci
Kroužek je vhodný pro začátečníky, ale i pro děti, které kroužek navštěvovaly v roce 2021/2022. Na ně jsou kladeny větší nároky, snažíme se o zlepšení a dotažení cviků a tanečních pohybů.
středa 17:00-18:00 (60 minut),
Dominikánská 11 v Brně.
Cena za I. pololetí je 2080 Kč (16 lekcí).
Přihláška. Přihlášení je závazné! Storno podmínky naleznete v přihlášce.
Pokud si chcete vyzkoušet pouze ukázkovou lekci, nevyplňujte přihlášku, ale napište mi na jaworek.adela@gmail.com.

První pololetí začíná 14. září 2022 a končí 25. ledna 2023.
Netančím o státním svátku (28. 9.), podzimních prázdninách (26. 10.) a 21. 12. 2022.

Doporučujeme také Taneční kroužek pro děti, ve kterém jsou lekce zaměřené podobně, jen s jinými choreografiemi – obsazeno.
čtvrtek 15:30-16:30 (60 minut),
SVČ Lužánky, Lidická 1880 v Brně.
Více informací a přihláška na webu Lužánek.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA pro děti, které chtějí tančit dvakrát týdně!

Děti od 9 do 13 let

Nabízíme nový kurz pro odrostlejší tanečníky. Pokud je dítěti 10 let, nemusí u nás skončit! Posuňte jeho taneční dovednosti ještě dál! Čekají ho už náročnější cviky – základy baletu, skoky a točky, ale také krásné choreografie v různých tanečních stylech od klasického tance přes výrazový tanec až po moderní.
Budeme se společně učit improvizovat a vyjádřit pohybem své emoce.

Doporučujeme Taneční kroužek IV.
pondělí 15:30-16:30,
SVČ Lužánky, Solniční 12 v Brně.
Více informací a přihláška na webu Lužánek.