V dubnu nás čekají dvě pohádkové taneční soboty.

Tančící princezny
9. 4. 2022

Krásné princezny jsou zakleté a musí každou noc tančit a pak celé dny prospí.
Čekat na prince, který by je zachránil, je však už nebaví a pokud splní úkoly, mohou se osvobodit samy. Jsi také zakletá princezna? Přijď na taneční sobotu, kde ti můžeme pomoct!

Přihláška. Přihlášení je závazné! Storno podmínky naleznete v přihlášce.

Aladin a Jasmína
23. 4. 2022

Vydejte se s námi do tajemného orientálního světa Aladina a Jasmíny. Krásná princezna Jasmína se musí brzy vdát, ale nechce se vdávat bez lásky. Pomůžete Aladinovi získat její náklonnost?
Čeká vás spousta tance, her a tvoření.

Přihláška – zbývá jedno volné místo. Přihlášení je závazné! Storno podmínky naleznete v přihlášce.

Taneční sobota je určena pro děti od 4 do 10 let.
Čas: 10:00 – 16:00.
Kde: Botanická 53a v Brně.
Cena: 530 Kč.

Přihláška – 1 volné místo. Přihlášení je závazné! Storno podmínky naleznete v přihlášce.

Co je to taneční sobota?
Taneční sobota je celodenní pohybový program pro děti na motivy oblíbených pohádek. Program je koncipován jako hra, ve které musí děti vyřešit nějakou záhadu, pomoci pohádkové postavě plněním různých úkolů nebo pohybových her a aktivit.
Součástí je vždy naučení jedné a více choreografií, díky kterým se děti seznámí s různými tanečními styly. Podporujeme v dětech jejich pohybové nadání, vedeme je k nacházení vlastního pohybového vyjádření a kreativitě.
Tvořivosti se nekladou meze ani ve výtvarném tvoření, které je jako odpočinková aktivita po obědě.
Na programu nejsou přítomni rodiče.
Jídlo není v ceně, děti si nosí svačinky a oběd z domu, stejně tak i příbory. Dohlížíme na pitný režim a tekutiny dětem doplňujeme.

Hodí se mé dítě na taneční sobotu?
Věková hranice 4 roky je poměrně nízká a chápeme, že ne všechno je dítě v tomto věku schopné zvládnout. Před přihlášením prosím zvažte, zda je dítě schopné se samo najíst, zajít si na toaletu bez větší pomoci dospělého (lektor opravdu nemá čas utírat zadečky) a samostatně se o sebe postarat. Pokud dítě není zvyklé trávit alespoň půl dne bez rodičů, může pro něj být program psychicky náročný a doporučujeme spíše počkat, až trochu vyroste.
Naopak není žádnou překážkou, pokud dítě nikdy nechodilo do taneční přípravky a nemá žádnou zkušenost s tancováním.