Taneční kroužek pro děti pokračuje i na jaře 2019!

Cílem tanečního kroužku je rozvíjet pohybové dovednosti dětí, naučit je vnímat hudbu a rytmus a zlepšovat jejich pohybovou škálu.
Děti se učí choreografie  v různých tanečních stylech, dostávají základy baletní techniky a taneční gymnastiky a učí se samy pohybově vyjádřit.

Nestihli jste se přihlásit do kroužku v září? Nevadí! Stále přijímáme nové tanečníky!

Kdy: Taneční kroužek I je pro děti 3,5–5 let, ve středu 16:00–17:00.
Taneční kroužek II je pro děti 6–8 let, ve středu 17:00–18:00.

Kde: Pohybové centrum Majda, Gorkého 8, v Brně.

Cena: Cena za 16 lekcí je 1 920 Kč.
Cena platí za celé pololetí.
Přihlásit se.

Kurz začíná 20. února a končí 19. června. Ve dnech státního svátku (1. 5. a 8. 5. 2019) se výuka nekoná.