Letošní podzim Vám nabízíme dvě taneční soboty. Vrhneme se na dobrodružnou cestu s odvážnou Vaianou a do světa princezen se podíváme za Zlatovláskou.

13. října – Odvážná Vaiana – přihláška zde.

10. listopadu  Zlatovláska

Co je to taneční sobota?

Taneční sobota je celodenní pohybový program pro děti na motivy oblíbených pohádek. Program je koncipován jako hra, ve které musí děti vyřešit nějakou záhadu, pomoci pohádkové postavě plněním různých úkolů nebo pohybových her a aktivit.
Součástí je vždy naučení jedné a více choreografií, díky kterým se děti seznámí s různými tanečními styly. Podporujeme v dětech jejich pohybové nadání, vedeme je k nacházení vlastního pohybového vyjádření a kreativitě.
Tvořivosti se nekladou meze ani ve výtvarném tvoření, které je jako odpočinková aktivita po obědě.

Taneční sobota je určena pro děti od 4 do 10 let.

Taneční sobota je vždy od 10:00 do 16:00 a probíhá v sále na Skřivanově 12a v Brně.
Cena je 400,- Kč. Jídlo není v ceně, děti si nosí svačinky a oběd z domu.
Dohlížíme na pitný režim a tekutiny dětem doplňujeme.