Taneční kroužky – 2023/2024

Taneční kroužek je vypsán na celý školní rok, platba je rozdělena na první a druhé pololetí.

Výuka je vedena k pololetní taneční ukázce pro rodiče, odehrávající se v rámci lekce a na konci školního roku k závěrečnému vystoupení v kulturním domě či divadle. Součástí závěrečného vystoupení je i generální zkouška, která se může odehrávat v dopoledních hodinách. Na závěrečném vystoupení očekáváme spolupráci rodičů (např. v dokoupení části kostýmů atd.).
Před vyplněním přihlášky si prosím přečtěte všeobecné podmínky, které se týkají kurzů na Dominikánské 11. SVČ Lužánky mají vlastní rezervační systém i podmínky účasti, naleznete je u jednotlivých kurzů.

Pokud si chcete vyzkoušet pouze první ukázkovou lekci, nevyplňujte přihlášku, ale napište mi na jaworek.adela@gmail.com. Pokud nebude kurz plný, ukázkovou lekci umožníme.
Podívejte se na ukázkovou lekci v kostce!

Středa – AKA studio, Dominikánská 11

Nejmenší tanečníci
Děti 3,5-5 let

Lekce je hravá, činnosti se rychle střídají, učíme se základní pohybové dovednosti, říkanky s pohybovým a rytmickým doprovodem, jednoduché tanečky. Zlepší si vnímání hudby a rytmu a vyzkouší si i jiný kolektiv dětí než je ve školce.

Středa – 15:00-15:45 (45 minut).
Cena za I. pololetí je 2280 Kč (19 lekcí).
Přihláška. Přihlášení je závazné na celý školní rok. Platba probíhá pololetně.
Začínáme 13. 9. 2023, první pololetí končí 31. 1. 2024.

Malí tanečníci
Děti 4-5 let

Pro předškolní děti nabízíme delší, šedesátiminutovou lekci. Děti si vyzkouší základní baletní protažení, posílí celé tělo v zábavných cvičeních a hrách. Nechybí veselé říkanky a tance, které předvedeme na závěrečném vystoupení rodičům. Podporujeme v dětech tvořivost a objevování vlastních tanečních gest a výrazových prostředků.
Kroužek je vhodný pro začátečníky, ale i pro děti, které kroužek navštěvovaly v předchozím školním roce. Na ně jsou kladeny větší nároky, snažíme se o zlepšení a dotažení cviků a tanečních pohybů.

Středa – 16:00-17:00 (60 minut).
Cena za I. pololetí je 2660 Kč (19 lekcí).
Taneční kroužek je plně obsazen. Pokud chcete být zařazeni mezi náhradníky, napište na jaworek.adela@gmail.com.
Začínáme 13. 9. 2023, první pololetí končí 31. 1. 2024.

Větší tanečníci
Děti 6-9 let

Školní děti si vyzkouší základní baletní prvky a baletní protažení, komplexně posílíme tělo, aby bylo silné a pružné. Seznámí se s různými tanečními styly – balet, lidový tanec, moderní tanec a nacvičené choreografie předvedeme na závěrečném vystoupení. Chybět nebudou hry a improvizace – rozvíjení vlastní kreativity a sebevyjádření. V lekcích pracujeme neustále s hudbou, trénujeme cítění rytmu a dynamiky.
Kroužek je vhodný pro začátečníky, ale i pro děti, které kroužek navštěvovaly v předchozím školním roce. Na ně jsou kladeny větší nároky, snažíme se o zlepšení a dotažení cviků a tanečních pohybů.

Středa – 17:00-18:00 (60 minut).
Cena za I. pololetí je 2660 Kč (19 lekcí).
Taneční kroužek je plně obsazen. Pokud chcete být zařazeni mezi náhradníky, napište na jaworek.adela@gmail.com.

Přihlášení je závazné na celý školní rok. Platba probíhá pololetně.
Začínáme 13. 9. 2023, první pololetí končí 31. 1. 2024.

Čtvrtek – SVČ Lužánky, Lidická 1880

Taneční kroužek pro nejmenší
Děti 3,5-5 let

Taneční kroužek rozvíjí pohybové dovednosti dětí, naučí je vnímat hudbu a rytmus. Pomáhá zlepšovat jejich pohybovou škálu.
Děti se naučí jednoduché choreografie v různých tanečních stylech, základy baletní techniky a taneční gymnastiky. Učíme se pomocí pohybových her, písniček a říkadel.
U dětí chceme především podnítit lásku k tanci a vzbudit jejich vlastní pohybovou kreativitu.

Čtvrtek – 14:30-15:15 (45 minut).
Začátek kurzu 5. 10. 2023.
Více informací a přihlášku naleznete na webu Lužánek.

Taneční kroužek pro děti
Děti 6-9 let

Školní děti si vyzkouší základní baletní prvky a baletní protažení, komplexně posílíme tělo, aby bylo silné a pružné. Seznámí se s různými tanečními styly – balet, lidový tanec, moderní tanec a nacvičené choreografie předvedeme na závěrečném vystoupení. Chybět nebudou hry a improvizace – rozvíjení vlastní kreativity a sebevyjádření. V lekcích pracujeme neustále s hudbou, trénujeme cítění rytmu a dynamiky.
Kroužek je vhodný pro začátečníky, ale i pro děti, které kroužek navštěvovaly v předchozím školním roce. Na ně jsou kladeny větší nároky, snažíme se o zlepšení a dotažení cviků a tanečních pohybů.

Čtvrtek – 15:30-16:30 (60 minut).
Začátek kurzu 5. 10. 2023.
Více informací a přihlášku naleznete na webu Lužánek.

Pondělí – SVČ Lužánky, Solniční 12

Taneční kroužek 5
Pro děti 10-12 let

Účastníky čekají už náročnější cviky – základy baletu, skoky a točky, ale také krásné choreografie v různých tanečních stylech od klasického tance přes výrazový tanec až po moderní.
Budeme se společně učit improvizovat a vyjádřit pohybem své emoce.
Pondělí – 15:00-16:00 (60 minut).
Začátek kurzu 2. 10. 2023.
Více informací a přihlášku naleznete na webu Lužánek.

Taneční kroužek 6
Pro děti 12-14 let

Účastníky čekají ho už náročnější cviky – základy baletu, skoky a točky, ale také krásné choreografie v různých tanečních stylech od klasického tance přes výrazový tanec až po moderní.
Budeme se společně učit improvizovat a vyjádřit pohybem své emoce.
Pondělí – 16:00-17:00 (60 minut).
Začátek kurzu 2. 10. 2023.
Více informací a přihlášku naleznete na webu Lužánek.