Taneční kroužek – podzim 2021

V září opět otevírám Taneční kroužky v centru Brna.

Program Tanečního kroužku:
– baletní a pohybová průprava
– taneční gymnastika – zvyšování flexibility a mobility
– vnímání hudby, rytmus
– improvizace
– rozvíjení vlastní kreativity a prostorové představivosti
– seznámení s různými tanečními styly
– závěrečné vystoupení

Tančíme ve středu v Majda Agency na Gorkého 8, v Brně.
Taneční kroužek I
● děti 4–5 let
● 16:00–17:00
Taneční kroužek II
● děti 6–9 let
● 17:00–18:00
První pololetí začíná 8. září a končí 15. prosince.
Výuka neprobíhá o podzimních prázdninách 27. 10. a o státním svátek 17. 11. 2021.
Cena za pololetí je 1625 Kč.
V případě uzavření kroužků z důvodu státního nařízení, přechází kroužek do online podoby a výuka se koná přes aplikaci Zoom.

Přihláška. Pokud si nejdříve chcete vyzkoušet ukázkovou lekci a až poté se rozhodnout, zda kroužek navštěvovat, nevyplňujte přihlášku, ale napište na: jaworek.adela@gmail.com.

Přihlášení je závazné! Podmínky stornování naleznete v přihlášce.