Taneční kroužky v Svč Lužánky

Od nového školního roku opět spolupracujeme se Střediskem volného času Lužánky a otevíráme dva taneční kroužky.

Taneční kroužek pro nejmenší – pro děti 3,5 – 5 let.
Přihláška
Taneční kroužek – pro děti 6 – 8 let
Přihláška

Taneční kroužek rozvíjí pohybové dovednosti dětí, naučí je vnímat hudbu a rytmus. Pomáhá zlepšovat jejich pohybovou škálu.
Děti se naučí jednoduché choreografie v různých tanečních stylech, základy baletní techniky a taneční gymnastiky. Menší děti učíme pomocí pohybových her, písniček a říkadel.