Přehled tanečních kroužků podzim 2019

Tanečních kroužků je letos opravdu hodně a pro váš lepší přehled jsem vám je seřadili do tabulky.
Odkazy na přihlášky do kroužků, naleznete v jednotlivých článcích.